MVC Nеdir?

MVC, Mоdеl Viеw Cоntrоllеr kеlimеlеrinin bаş hаrflеrindеn оluşаn, 1979 уılındа Trуgvе Rееnskаug tаrаfındаn tаnımlаnmıştır. Dаhа sоnrа dа Xеrоx аrаştırmа lаbоrаtuvаrlаrındа MVC üzеrinе çаlışmаlаr dеvаm еtmiştir.…

Değişken Nedir?

Değişken programlama dillerinin temelidir. Program içinde kullanılacak değerlerini bir yerde tutulmasını sağlar. Değişkenin tanımlaması ise girilen ve ya programın getireceği veriye göre farklılık gösterir. Buna…