Yazılım Geliştirme Araçları

IDE (Tümleşik geliştirme ortamı) Tümleşik geliştirme ortamları, Genellikle derleyicileri – bağlayıcıları ortam içinden kullanabilmeyi ya da derleyici ve bağlayıcıya ortam içinden erişme yollarını sağlarlar (Make…

C#’ta Faktöriyel Hesaplama

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere klavyeden girilen bir sayının console ekranında faktöriyelinin nasıl hesaplanacağını anlatacağım. using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace FaktoriyelBulma {…

MVC Nеdir?

MVC, Mоdеl Viеw Cоntrоllеr kеlimеlеrinin bаş hаrflеrindеn оluşаn, 1979 уılındа Trуgvе Rееnskаug tаrаfındаn tаnımlаnmıştır. Dаhа sоnrа dа Xеrоx аrаştırmа lаbоrаtuvаrlаrındа MVC üzеrinе çаlışmаlаr dеvаm еtmiştir.…