PHP array_unshift() Fonksiyonu

array_unshift() fonksiyonu ilgili dizinin başına bir veya daha fazla eleman eklemeye yarar. Bu fonksiyon array_push fonksiyonuna benzer fakat dizinin sonuna yerine başlangıç ​​elemanların önüne ekleme yapar. array_unshift() fonksiyonu diziye eklenen…